De ce Synergizer?

Pentru ca de la infiintarea in anul 2004 si pana astazi am dovedit profesionalism in toate proiectele in care am ales sa ne implicam si o foarte mare stabilitate financiara.

RECENTLY VISITED
Contact
 • Adresa: Str Constantin Disescu nr 13, sector 1, Cod 011087, Bucuresti
 • Phone: 021.22.22.554
 • Email: contact@synergizer.ro
ERP

ERP

Microsoft Dynamics NAV (cunoscut si ca Navision) este un software de gestiune integrat, destinat intreprinderilor mici si mijlocii, ce ofera o solutie de management al afacerii puternica, eficienta din punct de vedere al costurilor si flexibila. Este un produs care se va integra rapid in procesele companiei Dumneavoastra, cu un grad inalt de personalizare, ce se va adapta imediat la tiparul unic al afacerii Dumneavoastra.

Citeste mai mult
Payroll & Resurse umane

Payroll & Resurse umane

SYP – Synergizer Payroll Ro, primul add-on produs si inregistrat in Romania, este solutia adresata problemelor dumneavoastra legate de salarizare, dezvoltata pentru a veni in completarea beneficiilor oferite de Microsoft Dynamics NAV (Navision). Salarizarea angajatilor unei organizatii este specifica tarii dar poate diferi si in functie de specificul industrei sau chiar al companiilor ce doresc sa-si implementeze sisteme de management al performantei fortei de munca.

Citeste mai mult

Metodologia de implementare

Fazele de implementare pe care vi le propunem in cadrul acestui proiect au la baza metodologia Microsoft de implementare a solutiilor Dynamics – Surestep. Surestep este o metodologie certificata si validata in cadrul a mii de implementari in intreaga lume si in toate industriile, iar aplicarea acestei metodologii in cadrul proiectului nostru va creste sansele de success, va asigura trasabilitatea acestuia, precum si o gestiune eficienta a activiatilor pe care le vom derula impreuna.

Echipa de proiect este formată atât din consultanti desemnati de Synergizer, cât şi din personal desemnat de Beneficiar. Echipa de proiect este investită cu responsabilitatea derulării activităţilor din planul de implementare şi poate lua decizii de modificare şi revizuire a acestui plan, cu informarea factorilor de conducere din ambele companii. De asemnea, aceasta echipa va solicita acordul conducerii celor două companii pentru orice modificari sunt necesare in  planul de proiect sau in cadrul resurselor necesare finalizarii cu success a implementarii.

Beneficiarul şi Synergizer trebuie să-şi desemneze reprezentanţii în echipa de proiect înainte de începerea proiectului şi să-i facă cunoscuţi în şedinţa de incepere a proiectului (kick-off meeting).  Prima şedinţă de proiect va avea ca scop si prezentarea rolurilor şi responsabilităţilor fiecărui membru, precum si principalelor activitati care vor sta la baza implementarii.

În scopul coordonarii activitatilor specifice proiectului se va desemna o persoană care să ocupe postul de director de proiect, persoana care va avea autoritatea sa ia decizii in ceea ce priveste livrabilele si pasii care trebuie parcursi.

Responsabilităţiile directorului de proiect acoperă toate aspectele ce ţin de derularea proiectului, astfel:

 • Răspunde de planificarea, executarea şi controlul proiectului;
 • Răspunde de comunicarea cu Beneficiarul pentru asigurarea monitorizării proiectului de către Beneficiar;
 • Răspunde şi aprobă toate schimbările în parametrii de proiect
 • Răspunde de executarea proiectului la parametrii calitativi stabiliti prin Planul de Asigurare a Calităţii, aprobat de Beneficiar;
 • Directorul de proiect are delegată toată autoritatea managerială necesară şi reprezintă compania care implementează în raporturile cu Beneficiarul pe durata desfăşurării proiectului.

Vom prezenta in continuare foarte pe scurt principalele faze ale proiectului conform metodologiei Sure Step, precum si scopul si principalele livrabile afernte fiecarei faze.

Organizarea proiectului începe cu prima intalnire (kick-off meeting),  intalnire in cadrul careia se prezinta parametrii principali ai proiectului, cum ar fi:

 • Scopul proiectului;
 • Obiectivele finale şi intermediare ale proiectului;
 • Stabilirea livrabilelor finale şi intermediare ale proiectului;
 • Planul activităţilor din proiect;
 • Stabilirea criteriilor de acceptanta a sistemului;
 • Stabilirea planului de calitate al proiectului;

 

Proiectul de implementare a solutiei software se va realiza urmarind fazele principale prin care trebuie să treacă acest proiect

 

1. Faza de Analiză

Obiectivele cheie:

 • Intalnirea de demarare a proiectului (Kickoff meeting).
 • Finalizarea si aprobarea planului de proiect
 • Documentarea si aprobarea cerintelor functionale.
 • Documentarea analizei Gap Fit (daca este cazul).

Principalele livrabile:

 • Planul de proiect
 • Documentarea principalelor riscuri
 • Documentul de cerinte functionale (Functional Requirements Document -FRD)
 • Analiza Fit Gap (daca este cazul)

În cadrul acestei faze se va face o revizuire a cerinţelor de sistem şi de business specifice Beneficiarului.   
Livrabilul rezultat va fi Document de Cerinte Functionale sau FRD (Functional Requirements Document). Ca urmare a acestei activitati se va realiza:

 • instalarea sistemului Microsoft Dynamics™ NAV la Beneficiar
 • instruirea utilizatorilor cheie in ceea ce priveste modalitatea de derulare a proiectului si filosofia produsului care va fi implementat
 • organizarea unui worksop pentru detalierea cerinţelor specifice care depasesc functionalitatile standard ale produsului ce se va implementa.

FRD va fi editat de catre echipa Synergizer şi revizuit de echipa Beneficiarului. Doar dupa aprobarea acestui document se va trece la derularea următoarelor faze din cadrul proiectului.

 

2. Faza de Proiectare are urmatoarele obiective:

 • Realizarea unei descrieri  a modificărilor sistemului;
 • Realizarea unei descrieri a interfeţelor ce urmează a se conecta la sistem
 • Obţinerea unei descrieri detaliate a datelor ce trebuie importate in noul sistem

Aceste descrieri trebuie să atingă un nivel de detaliu şi conţinut pentru a permite dezvoltatorilor efectuarea modificărilor de sistem în concordanţă cu cerinţele.

Principalele livrabile:

 • Instruirea echipei de utilizatori cheie
 • Parametrizarea sistemului
 • Identificarea dezvoltarilor
 • Designe-ul interfetelor cu sistemele externe

 

3. Faza de Programare are ca scop principal realizarea programului sursă pentru fiecare modul funcţional în parte.

Principalele livrabile:

 • Codul afferent dezvoltarilor necesare
 • Testele de acceptanta
 • Codul aferenta interfetelor necesare
 • Migrarea datelor

 

4. Faza de Instalare, Configurare şi Testare la Beneficiar presupune presupune testarea solutiei implementate, precum si testarea  performanţelor aplicaţiei şi implementarea unor eventuale corecţii în urma observaţiilor de la utilizator;

Principalele livrabile:

 • Instruirea utilizatorilor finali
 • Documentarea rezultatelor testarii
 • Finalizarea migrarii datelor
 • Finalizarea instalarii mediului productiv

 

5. Faza de acceptanţă finală presupune testarea finala si integrata a solutiei implementate si  livrarea versiunii finale.

Principalele livrabile     

 • Raportul de inchidere a proiectului
 • Raportul de predare a libvrabilelor
 • Acceptanta finala

Implementarea proiectului este clar definită din punct de vedere al timpului, resurselor, bugetului şi a livrabilelor pe toate fazele proiectului.

Pentru ca un astfel de proiect sa aiba success exista o serie de factori care trebuie avuti in vedere:

 • O foarte bună comunicare/colaborare între echipele de proiect Synergizer şi Beneficiar;
 • O bună planificare a activităţilor de analiză, astfel încât să nu afecteze activitatea zilnică a experţilor din partea companiei Beneficiar care participă la definirea cerinţelor pentru fiecare funcţionalitate în parte;
 • Participarea activă a utilizatorilor desemnati de Beneficiar ca parte din echipa de proiect  la activitatile de instruire, la testarea functionala şi la testarea finală a aplicaţiei;
 • Comunicarea eficienta între consultanţii din partea Beneficiarului şi echipa Synergizer pentru definirea cerinţelor funcţionale şi aprobarea livrabilelor din cadrul proiectului;
 • Un proces decizional rapid care să asigure rezolvarea eficienta a problemelor apărute pe parcursul derulării  proiectului.
https://www.high-endrolex.com/45https://www.high-endrolex.com/45