De ce Synergizer?

Pentru ca de la infiintarea in anul 2004 si pana astazi am dovedit profesionalism in toate proiectele in care am ales sa ne implicam si o foarte mare stabilitate financiara.

RECENTLY VISITED
Contact
  • Adresa: Str Constantin Disescu nr 13, sector 1, Cod 011087, Bucuresti
  • Phone: 021.22.22.554
  • Email: contact@synergizer.ro

Scutirea pe profitul reinvestit. Extinderea ariei de aplicare si la achizitia de programe informatice (partea a doua)

Scutirea pe profitul reinvestit. Extinderea ariei de aplicare si la achizitia de programe informatice (partea a doua)
Revin asupra temei privind scutirea pe profitul reinvestit cu un exemplu practic privind calculul facilitatii fiscale de catre contribuabilii care aplica sistemul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit.

Exemplu practic

 
O societatea contracteaza, in luna februarie 2016, achizitia si implementarea unei aplicatii software in valoare totala de 60.000 lei. Perioada de implementare este de 2 luni, iar procesul verbal de punere in functiune este semnat la sfarsitul lunii aprilie 2016.
Profitul contabil brut aferent perioadei in care investitia a fost pusa in functiune, perioada ianuarie – iunie, este de 100.000 lei.
Profitul impozabil aferent aceleiasi perioade este de 120.000. Asa cum am scris in articolul anterior pentru calculul facilitatii fiscale constand in scutirea de impozit pe profit aferent investitiei in programe informatice se parcurg urmatoarele etape:
 
E1. Calcul impozitului pe profit aferent perioadei in care activele au fost puse in functiune, respectiv impozitul pe profit aferent perioadei 01 ianuarie – 30 iunie 2016.
 
Impozit pe profit datorat la 30.06.2016 = profit impozabil x cota impozit = 120.000 x 16% = 19.200 lei, din care 9.200 lei impozit pe profit aferent trimestru I 2016 si 10.000 lei impozit pe profit aferent trimestrului II 2016
 
E2. Calcul impozit pe profit aferent profitului reinvestit.
 
Conform precizarii din Codul Fiscal profitul investit reprezinta profitul contabil brut obtinut pana in trimestrul / anul punerii in functiune a activelor, astfel ca inainte de a calcula scutirea aferenta investitiei, vom verifica masura in care profitul contabil brut al perioadei acopera valoarea investitiei.
 
a) In exemplul nostru, valoarea investitiei fiind de 60.000 lei si profitul contabil brut de 100.000 lei, rezulta ca vom calcula scutirea la nivelul intregii valori a investitiei.
 
Impozitul pe profit scutit = valoarea de intrare a activelor x cota de impozit pe profit (16%)
Impozitul pe profit scutit = 60.000 lei x 16% = 9.600 lei
 
b) Sa presupunem ca valoarea investitiei s-ar fi mentinut la 60.000 lei, dar profitul contabil brut ar fi fost de 50.000 lei, atunci scutirea privind profitul reinvestit s-ar fi calculat la nivelul profitului brut, respectiv 50.000 lei x 16% = 8.000 lei.
 
In declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat D100 intocmita pentru trimestrul II 2016 cu termen de declarare si de plata pana la data de 25.07.2016 se va completa astfel:
sit. a) impozite si taxe care se platesc in contul unic / impozit pe profit (cod obligatie bugetara 103)
Suma datorata = 400*
*400 = 19.200 (impozit profit cumulat la 30.06.2016) – 9.200 (impozit aferent trimestru precedent) – 9.600 lei (scutirea de impozit pe profitul reinvestit)
 
sit. b) impozite si taxe care se platesc in contul unic / impozit pe profit (cod obligatie bugetara 103)
Suma datorata = 2.000*
*2.000 = 19.200 (impozit profit cumulat la 30.06.2016) – 9.200 (impozit aferent trimestru precedent) – 8.000 lei (scutirea de impozit pe profitul reinvestit)
 
Nota: Ultima actualizare pe site-ul ANAF a formularului 100 a avut loc in data de 16.02.2016 ca urmare a OPANAF 587 / 2016 publicat in MO partea I nr 94.
 
E3. Repartizarea la rezerve a sumei pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profitul reinvestit, mai putin partea aferenta rezervei legale. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza cu prioritate pentru constituirea rezervelor.
 
Presupunem ca ne aflam in situatia in care la sfarsitul anului 2016 contribuabilul nu are constituita rezerva legala si prin urmare trebuie sa o constituie (obligatie impusa prin Legea 31 / 1990 privind societatile comerciale “Art. 183. - (1) Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social”), iar profitul contabil la 31.12.2016 este de 150.000 lei.
E3.1. Prin urmare va constitui rezerva legala in cuantum de 5% din profit, respectiv 150.000 lei x 5% = 7.500 lei
 
E.3.2. Calcul parte a profitului scutit aferent rezervei legale
sit a) Profit scutit aferent rezervei legale = 60.000 x 5% = 3.000 lei
sit b) Profit scutit aferent rezervei legale = 50.000 x 5% = 2.500 lei
 
 
E.3.3. Calcul suma profit scutit ce se va repartiza la rezerve (alte rezerve):
Rezerve = Profit scutit – parte profit scutit aferent rezerva legala
sit a) Rezerve = 60.000 – 3.000 = 57.000 lei
sit b) Rezerve = 50.000 – 2.500 = 47.500 lei
 
Daca societatea nu ar fi trebuit sa constituie rezerva legala atunci intreaga suma reprezentand profitul scutit s-ar fi repartizat la rezerve. In cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila nu se efectueaza recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizeaza la rezerve suma profitului investit.
 
Sumele repartizate la rezerve ce provin din aplicarea unor facilitati fiscale, cum este si cazul nostru, nu pot fi accesate (de exemplu: majorare capital social pe seama rezervelor) sau nu li se poate schimba destinatia pe perioada prevazuta la art 22 alin (8) care stipuleaza ca activele trebuie pastrate cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor de utilizare economica, stabilita potrivit reglementarilor contabile, dar nu mai mult de 5 ani.
In cazul nerespectarii acestei prevederi, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative (D101) recalculand impozitul pe profit incepand cu data aplicarii facilitatii. Pe cale de consecinta, atunci cand nu sunt respectate toate conditiile de acordare a scutirii de impozit pe profitul reinvestit, tot de la data aplicarii facilitatii se vor percepe si creante fiscale accesorii conform Codului de Procedura Fiscala in suma de 0,02% / zi – dobanda si 0,01% / zi – penalitati intarziere, procente valabile incepand cu 01.01.2016
 
O alta conditie de care trebuie sa se tina cont este cea privitoare la amortizare si anume faptul ca nu este permisa metoda accelerata. De altfel daca apelam la prevederile art 28 alin (9) Cod Fiscal observam ca in cazul programelor informatice nu este recunoscuta fiscal metoda amortizarii accelerate “…Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii programelor informatice se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara sau degresiva pe o perioada de 3 ani….”
 
 
Emanuela RADU
Expert contabil
 
7 + 10 =
Trimite Mesaj