De ce Synergizer?

Pentru ca de la infiintarea in anul 2004 si pana astazi am dovedit profesionalism in toate proiectele in care am ales sa ne implicam si o foarte mare stabilitate financiara.

RECENTLY VISITED
Contact
  • Adresa: Str Constantin Disescu nr 13, sector 1, Cod 011087, Bucuresti
  • Phone: 021.22.22.554
  • Email: contact@synergizer.ro

Secretul Fiscal vs. Declaratia 394

Secretul Fiscal  vs. Declaratia 394
Prin formularul 394 ce va intra in vigoare incepand cu 01.04.2016, formular privind declararea livrarilor si achizitiilor catre/de la toate persoanele (platitoare sau neplatitoare de TVA) se va permite contribuabililor sa opteze daca doresc ca datele inscrise in declaratia referitoare la tranzactiile derulate cu fiecare persoana impozabila (client/furnizor) inregistrata in scopuri de TVA sa fie consultate de catre partenerul comercial prin intermediul unei aplicatii informatice pusa la dispozitie de catre ANAF.
 
Aceasta optiune isi gaseste suportul legal in prevederile art. 11 din  Legea nr 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, astfel:
"Art. 11. - Secretul fiscal

(1) Personalul din cadrul organului fiscal este obligat sa pastreze secretul asupra informatiilor de care a luat cunostinta ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.
(2) In categoria informatiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intra datele referitoare la contribuabil/platitor, cum ar fi: datele de identificare, natura si cuantumul obligatiilor fiscale, natura, sursa si cuantumul veniturilor, natura, sursa si valoarea bunurilor, plati, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, incasari, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informatii obtinute din declaratii ori documente prezentate de catre contribuabil/platitor sau terti.
(3) Organul fiscal POATE transmite informatiile pe care le deţine:
a) autoritatilor publice, in scopul indeplinirii obligatiilor prevazute de lege;
b) autoritatilor fiscale ale altor ţări, in conditii de reciprocitate, in baza unor instrumente juridice internationale semnate de Romania si care cuprind prevederi privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si/sau recuperarea creantelor fiscale;
c) autoritatilor judiciare competente, potrivit legii;
d) oricarui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului/platitorului despre care au fost solicitate informatii;
e) in alte cazuri prevazute expres de lege."
 
Pentru punerea in aplicare, a fost creat la sfarsitul formularului 394 un cartus prin care i se acorda contribuabilului posibilitatea de a-si manifesta optiunea cu privire la acordul sau dezacordul ca partenerii sai comerciali sa consulte datele declarate in legatura cu volumul tranzactiilor bilaterale.
 
Acordul persoanei exprimat prin DA va fi valabil pentru toate declaratiile 394 pentru care exista obligativitatea depunerii in anul fiscal mentionat, fara a avea posibilitatatea schimbarii optiunii.
 
Datele inscrise in formularul 394 vor putea fi consultate de catre partenerii comerciali (clienti / furnizori) care:
- sunt persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA
- ei insisi sa-si fi exprimat acordul cu privire la consultarea datelor inscrise in formular
 
In situatia in care contribuabilul nu si-a fost exprimat acordul prin nicio declaratie informativa depusa pe parcursul anului, nu va putea consulta datele inscrise de parteneri in declaratiile informative 394, referitoare la tranzacțiile bilaterale, indiferent de optiunea partenerilor sai. Practic, fiecare dintre noi vom putea consulta / verifica, prin intermediul unei aplicatii informatice care urmeaza a fi pusa la dispozitie de ANAF, daca furnizorii/clientii nostri au declarat la randul lor tranzactiile comerciale desfasurate intre noi, evident cu respectarea celor doua conditii de mai sus.

In vederea pastrarii echilibrului si respectarii principiului confidentialitatii - facem apel din nou la art. 11 "Secretul fiscal" din Legea 207 / 2015 privind Codul de procedura fiscala - contribuabilii care au dreptul sa consulte declaratiile depuse de partenerii lui NU vor avea acces la toate tranzactiile declarate de acestia, ci doar la tranzactiile ce izvorasc din relatiile comerciale bilaterale.
 
Atentie! Tot la sfarsitul formularului 394, ANAF precizeaza ca "informatiile rezultate din prezenta declaratie POT face obiectul analizei de risc..."
 
Analiza de risc este definita la art. 1 Cod Procedura Fiscala ca fiind activitatea efectuata de organul fiscal in scopul identificării riscurilor de neconformare in ceea ce priveste indeplinirea de catre contribuabil/platitor a obligatiilor prevazute de legislatia fiscala, de a le evalua, de a le gestiona, precum si de a le utiliza in scopul efectuarii activitatilor de administrare fiscala;
 
Prin urmare, este de dorit sa manifestati prudenta atunci cand un partener comercial NU si-a exprimat acordul ca datele raportate sa poata fi consultate.
 
Acest lucru poate fi un indiciu ca partenerul nu-si declara toate tranzactiile si stiut fiind ca si in trecut declaratia 394 reprezenta o forma de control incrucisat, cu atat mai mult exista riscul ca la un eventual control sa nu fie recunoscut dreptul de deducere a TVA-ului platit catre un astfel de partener comercial pe motiv ca acesta este un contribuabil implicat in fraude / investigatii penale.
Desigur ca ar fi un abuz din partea organelor de control daca aceasta nerecunoastere a dreptului de deducere nu s-ar baza pe principiul legalitatii si nu se poate demonstra in mod obiectiv ca "stia sau ar fi trebuit sa stie" ca efectuat achizitii de la un partener implicat in investigatii penale.
 
Dar despre abuz, despre art. 11 Legea 227 / 2015 Cod Fiscal si obligatia autoritatilor fiscale de a tine cont de jurisprudenta Curtii Europene de Justitie a Uniunii Europene in domeniul TVA si accize voi vorbi in articolul urmator. Pana atunci va stau la dispozitie daca doriti sa discutam pe acesta tema.

 
Emanuela RADU - Expert contabil
CFO Synergizer


 
9 + 4 =
Trimite Mesaj